kv. km. Plotas
mln. gyventojų skaičius
km. gatvių ilgis
valandų per metus vienas gyventojas praleidžia spūstyse

Taip pat postsovietinis Bukarešto miestas susiduria su panašiomis problemomis kaip ir Vilnius. Žvelgdami į jo pavyzdį galime įvertinti, kuo ilgainiui tampa neatnaujinama transporto infrastruktūra ir ką miestui reiškia planuoti judumą be jokios vizijos.

Statistinis Bukarešto gyventojas per metus praleidžia daugiau kaip 200 valandų transporto spūstyse – tai beveik 28 darbo dienos kiekvienais metais. Aplinkosaugos organizacijos „Ecopolis“ Bukarešte duomenimis, tarp 2004 ir 2009 m. maždaug tūkstantis gyventojų – iš jų net 200 vaikų – mirė dėl itin didelės taršos. Apskritai Bukarešto ore užfiksuojama 38,2 mikrogramų kietųjų dalelių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šis skaičius sveikoje aplinkoje privalo būti mažesnis nei 10.

Kokia yra situacija susisiekimo srityje šiandien?

Be variklio:

  • Silpnai išvystyta infrastruktūra dviračiams;
  • Infrastruktūra nepritaikyta žmonėms su spec. poreikiais.

Automobiliai:

  • Per paskutinius 25 m. automobilių kiekis išaugo nuo vieno dešimčiai žmonių iki vieno kas antram Bukarešto gyventojui;
  • Parkavimo politikos trūkumas.

Viešasis transportas:

  • Pigus, bet transporto priemonės pasenusios, taršios, nesaugios;
  • Vėlavimai, nepakankamai išvystytas viešojo transporto tinklas – trūksta trasų, persėdimo į kitas VT rūšis taškų ir pan.

Urbanistinė politika:

  • Miestas plečiasi nepriklausomai nuo esamos transporto infrastruktūros
  • Nereguliuojama darbo vietų ir gyventojų sklaida, jų tarpusavio santykis