Ligšiolinė Vilniaus miesto urbanistinės plėtros politika nepadarė miesto patogesniu gyventojams, nes darbo, socialinės infrastruktūros ir gyvenamųjų vietų atskirtis sukėlė tiek susisiekimo, tiek jo finansavimo problemas. Tad gyventojams savo kelionių problemas belieka spręsti individualiu transportu.

Būtent todėl šioms problemoms skiriamas ypatingas dėmesys šiuo metu rengiamuose Vilniaus miesto bendrajame plane ir Vilniaus miesto darnaus judumo plane. Bendrojo plano koncepcijoje numatomas apleistų ir neišnaudoto potencialo teritorijų užstatymas. Taip gyventojų tankis mieste pakils, bet leis reikalingus transporto pokyčius derinti prie jau esamos sistemos. Tačiau bendrajame plane numatomas reguliavimas nėra pakankamas, todėl Vilniaus darnaus judumo plane siūloma teritorijų planavimo dokumentais užtikrinti:

  • Visuomenės sveikatai palankią aplinką, neplanuojant sveikatos, švietimo, ugdymo ir kitų viešosios paskirties objektų šalia pagrindinių taršiausių miesto gatvių. Šiuo metu situacija mieste yra tokia:

1. pav. Transporto srautų kartograma su taršiausiomis ir triukšmingiausiomis vietomis
Šaltinis: SĮ „Vilniaus planas“ duomenų bazė

  • Tolygesnę darbo vietų sklaidą mieste, santykinį teritorijos paskirstymą gyventojams ir darbo vietoms, kontroliuojamą įgyvendinimą. Šiuo metu situacija mieste yra tokia:

2. pav. Darbo vietų pasiskirstymas Vilniaus miesto teritorijoje
Šaltinis: SĮ „Vilniaus planas“ duomenų bazė

3. pav. Gyventojų pasiskirstymas Vilniaus miesto teritorijoje
Šaltinis: SĮ „Vilniaus planas“ duomenų bazė

  • Didžiųjų prekybos centrų įrengimą tik prie tranzitiniam ir logistiniam transportui siūlomų trasų, vengiant jų lokalizavimo miesto centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. pav. Vilniaus darnaus judumo plane siūloma logistikos organizavimo schema
Šaltinis: SĮ „Vilniaus planas“ duomenų bazė